Bli givare

Som givare är du med och hjälper en annan människa med 200 kr varje månad i form av ett presentkort från Willys. För någon som under en period inte får ekonomin att gå ihop kan ditt stöd vara en stor lättnad.

Börja här

Klicka på Lägg till givande. I nästa steg kommer du få möjlighet att välja om du eventuellt skulle vilja hjälpa mer än en person.

Överföringen sker via säker kortbetalning och dras från ditt kontokort varje månad. 20 kr täcker transaktionsavgiften, porto samt marknadsföring så att vi kan nåt ut till fler givare.

220,00 kr / månadLägg till givande

Frågor och svar för dig som givare

Vem kan bli givare?
Vem som helst över 18 år kan bli givare.
Vad räcker 200 kr till?
Har man inga pengar är 200 kr mycket och kan vara till stor hjälp tills nästa inkomst.
Varför just 200 kr?

Vi vill att det ska vara lika för alla och tror att 200 kr möjliggör för många att vara med och ge. Om du önskar ge mer så finns istället möjligheten att hjälpa fler. Du anger antalet personer du vill hjälpa varje månad i samband med att du signar upp dig.

Hur mycket av pengarna går till den sökande?
200 kr i form av ett presentkort går direkt till den sökande. 5 kr går som en transaktionsavgift, 9 kr går till porto och 6 kr går till en marknadsföringspott för att berätta om VOIS-hjälpen för fler.
Hur vet jag att den som söker hjälp verkligen har behov?
I samband med ansökan beskriver den sökande kort sin ekonomiska situation. VOIS-hjälpen bygger på tilltron mellan människor och vi väljer att ha det som utgångspunkt. Om det kommer till vår vetskap att den sökande inte uppfyller våra villkor kommer vi med omedelbar verkan att avbryta överföringen.
Hur vet jag att mina pengar går till den sökande?

Ditt givande kommer att vara öronmärkt åt en specifik person. Du kommer att få kontakt med personen du hjälper med oss som mellanhand och kan på så sätt veta att presentkortet når fram och att personen blir hjälpt.

Kontakten sker anonymt för att skydda både givare och mottagare.

Vad händer med mitt givande efter 6 månader?
Givandet fortlöper och går över till en ny mottagare. Vi informerar dig som givare om detta.
Hur avslutar jag givandet?
Vår önskan är att du som givare förbinder dig till att ge minst 6 månader åt gången för att vi ska kunna skapa en trygghet hos den sökande. Med det sagt kan du när som helst avsluta givandet genom att logga in på vår hemsida.
Kan jag få tillbaka mina pengar?
Du kan när som helst avbryta ditt givande, men belopp som redan dragits från ditt konto kan inte betalas tillbaka.
Kan jag få kontakt med personen som mina pengar går till?

För att skydda både givare och mottagare finns vi som en mellanhand. I slutet av varje 6-månadersperiod får både givaren och mottagaren fylla i en utvärdering och sända med en kort kommentar. I samband med detta får både parter möjlighet att låta den andra parten ta del av kommentaren.

Direktkontakt är endast möjlig om den sökande på eget initiativ utrycker en sådan önskan och att samma önskan finns hos givaren.

Hur behandlas mina personuppgifter?
Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till utomstående. Enda undantaget är betalleverantören Stripe som behandlar själva överföringen.

hjalpen@vois.se
Copyright © 2018 VOIS

VOIS Norrköping